Asukkaan uutiskirje

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan asukastiedotteesta löydät asumiseen liittyvät uutiset ja muuta asukkaan kannalta hyödyllistä tietoa. Tilaa asukastiedote, niin tiedät mitä on meneillään. Asukastiedote ilmestyy noin viisi kertaa vuodessa.

--

Aalto University Student Union's tenants newsletter gives you the news on AYY Housing, as well as other useful information for tenants. Order the newsletter so that you know what's going on. The newsletter is published approximately five times a year.

--

Aalto-universitetets studentkårets nyhetsbrev för invånarna samlar nyheter gällande boende och annan aktuell information för invånarna. Prenumerera nyhetsbrevet så vet du vad som sker. Nyhetsbrevet skickas ut fem gånger per året.


--

Tilaa asukastiedote / order the tenants newsletter / prenumerera nyhetsbrevet
* indicates required